Samenvallen met jezelf – ontwikkel een gezonde driekhoeksverhouding

Momenten ervaren van geluk, rust,ruimte, vrijheid, vreugde. Samenvallen met jezelf.
Eigenlijk gek dat we daar moeite voor moeten doen, maar we zijn het onderweg in ons leven blijkbaar  behoorlijk vergeten. We raken ons zelf immers allemaal wel eens kwijt, verdwaald in gedachten en/of emoties.  Je verloren voelen, speelbal zijn van je omgeving, vicieuze cirkels, negatieve spiralen, niets menselijks is ons vreemd.  Veel cliënten komen op zo’n punt bij mij. Als ik ze tijdens de intake vertel hoe we aan een gezonde driehoeksverhouding gaan werken, dan halen ze al opgelucht adem. There is a way out…..
Tegenpolen
Als je je zelf kwijt bent, is de kans groot dat je óf in gedachtencirkeltjes loopt, óf in de greep van emoties bent, óf dat je tussen gedachten en emoties heen en weer geslingerd wordt. In mijn artikel ‘Angst als goede raadgever’ kun je lezen hoe deze ‘tegenpolen’ elkaar vaak in de houtgreep houden: je overlevingsstrategieën, je onbewuste (mentale) overtuigingen wiens levenstaak bestaat uit jou te behoeden voor nieuwe pijn en teleurstellingen. Dit worden ook vaak maskers genoemd (lees hier meer over).
Vaak lijkt het alsof je geen invloed kunt uitoefenen, geen grip hebt op deze polen. Je kunt er echter ‘uitstappen’ en dat heb je ongetwijfeld zelf ook al ondervonden. Wellicht onbewust, maar onderstaande herken je vast wel.
Gevoelens komen op, en gaan weer weg. Na korte of langere tijd. Ga maar eens na: je voelt je intens verdrietig maar zoekt in jezelf je kracht omdat je kind je nodig heeft. Je bent ontzettend boos maar kunt een eerste impulsieve reactie uitstellen omdat de rest van het gezelschap dat niet toelaat (of je onderwerp van boosheid niet in de buurt is).
Met gedachten werkt het idem dito. We kennen allemaal wel de kracht van positieve gedachten. We kunnen ervaren dat je je beter gaat voelen als je jezelf op andere gedachten kunt brengen. Je kunt je helemaal verliezen in een mooi boek, een film of een bezigheid, waardoor je hoofd even stil lijkt te zijn.
Er is dus nog een derde ‘speler’ in het spel! Want iets in jou kan dus emoties (tijdelijk) wegstoppen of loslaten, of gedachten omkeren (of beseffen dat dat zou kunnen helpen). Het is de plek van waaruit jij je bewust bent van wat er in je gedachten- en gevoelswereld plaatsvindt. Waar jij de regie hebt. Je bent niet je emoties, je bent niet je gedachten, je hebt ze slechts, je neemt ze waar (en zonder oordeel).
‘Niet wat je bent, is wat je beperkt, maar wat je denkt dat je niet bent.’
(Dennis Waitley)
Ik noem die derde speler meestal het autonome, authentieke ‘deel’ van jou. Hier ‘weet’ je dat iets goed is. Als cliënten op deze plek aankomen, ervaren ze meestal de rust, vrede, kracht en vanzelfsprekendheid die hier bij hoort. Je valt in feite samen met je werkelijke zelf. Dit is vaak ook heel fysiek te voelen.
Daar kun je dus ook ervaren wat werkelijk klopt voor jou. Dit is geen mentaal of emotioneel gebeuren meer, het is een werkelijk ervaren dat het goed is. Ontspanning en rust, in hoofd, hart en lichaam. Het is bewust-zijn.
Hoe vaker je dit bewust-zijn ervaart, hoe meer je er op leert vertrouwen (en van kan genieten!). Dan wordt het werkelijk een anker, en een lichtbaken op jouw pad. Het is als het ware een referentie, een toetssteen.
De drie kleden in de praktijkruimte helpen je om je gedachten en emoties letterlijk vanuit verschillende perspectieven te zien en te ervaren. Door anders te kijken, krijg je een nieuw zicht op wat er in je speelt en kun je je impasse doorbreken.
Maar, hoe oefen je dat nou? Uiteraard is mediteren en het beoefenen van mindfulness ontzettend behulpzaam. Dit geeft je de nodige afstand, het leert je anders te kijken naar jezelf en wat er speelt in jou(w leven). Tijdens de sessies gebruik ik dit echter in actieve vorm en doorlopen we in grote lijnen de volgende fases:
  1. Bewust worden wat je werkelijke, authentieke verlangen is.
  2. Verkennen van je impasse, de tegenpolen, datgene wat het vervullen van je verlangen in de weg staat.
  3. Het (lijfelijk) ervaren van beide polen en de onderlinge samenhang/afhankelijkheid.
  4. Ervaren wat er nodig is om deze onderlinge verst(r)ikking uit de houtgreep te halen.
  5. De innerlijke krachtbron aanboren om dit jezelf te kunnen geven waarna de houtgreep begint te ontspannen.
  6. Merken hoe je hierdoor in je autonome ‘deel’ terechtkomt en je meer vanuit heelheid kunt gaan leven, als het ware kunt samenvallen met jezelf.
Het verdiept, verrijkt en verruimt je leven, en dat maak je zelf mogelijk. Door jouw eigen dynamiek(en) te leren kennen, en te weten wat je daarin nodig hebt, krijg je meer grip op je leven. Je wordt niet langer heen en weer geslingerd, je hebt zelf de regie gepakt om je leven vorm te geven op een manier die beter past bij wie jij werkelijk bent. Dat geeft kracht, richting en rust.
En niet te vergeten: je leeft in vrijheid èn verbondenheid. Vrijheid omdat je voor je geluk en welzijn niet langer afhankelijk bent van anderen, maar juist door de verbondenheid met jezelf in staat bent om voluit te kunnen samenleven met anderen. Er staat je immers geen angst meer in de weg?
Ontmasker jezelf…en leef vol-uit jouw leven.
‘Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi,
wie wordt ontmaskerd wordt
gevonden
en zal zichzelf opnieuw
verstaan,
en leven bloot en
onomwonden,
aan niets of niemand meer
ten prooi –
en zo verbonden.’
(Huub Oosterhuis)
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*