Mijn gedichten

Het vinden van je hartepad gaat meer over ervaren dan begrijpen. Dat kan ik beter in gedichten uitdrukken. Met onderstaande gedichten wil ik jullie meenemen in de gevoelswereld die als basis dient voor mijn manier van begeleiden.
Thuis
Mijn ware naam