Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw
die ons het meest beangstigt.
We vragen ons af
Wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol, fantastisch te zijn?
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen
bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen
zoals kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God,
die in ons is, te onthullen.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons;
die is in iedereen!
En als wij ons eigen licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

(Uit: Terugkeer naar liefde, Marianne Williamson)