blog: het hartepad-concept je verlangen als motor en kompas
Carla Trappenburg hartepad verlangen detail

‘Breek de stilte, breek de stilte, sloop die muren om ze heen.’ Een prachtig liedje van Stef Bos dat weergeeft wat er gebeurt als mensen muren om hun hart moeten bouwen. En wat er nodig is om die muren weer te slopen.
Breek de stilte is ook de titel van de verdiepingscursus die ik ooit volgde. Ik werd erg geraakt door het feit dat het verlangen centraal stond als helpende en helende kracht. Het verlangen als uitgangspunt, als focus, als motor in het proces van groei naar autonomie. Prachtig en heel krachtig….

Het hart is bij iedereen in meer of mindere mate stil geworden, omdat gebeurtenissen of omstandigheden te overweldigend waren of omdat er gewoonweg geen ruimte was voor jouw impulsen en behoeften. En dan gaat het niet alleen over trauma’s in de bekende zin des woords; het geldt voor alle eenmalige of terugkerende ervaringen waar we ons onbewust voor moesten beschermen. Boze reacties als je om iets vroeg, verraad waar je dacht te kunnen vertrouwen, uitgelachen worden om wat je vertelde of voelde.

Zo ontstaan muren om je hart. Muren die jou ook gevangen kunnen houden in het dagelijkse leven, want je eigen autonome impulsen worden hierdoor belemmerd. Ze zorgen voor die automatische piloot, die vicieuze cirkel, die voortdurende twijfel of standaard reactie.

Maar die muren zijn te slopen. De stuwende kracht, die autonome levensimpuls die jou doet groeien is er nog altijd. En die duwt tegen die muren, ook als je er helemaal niet mee bezig bent. En die kracht laat zich ervaren als verlangen. In essentie een verlangen naar het volle leven, ongehinderd.

Onbewust verlangen we de hele dag wel naar iets. Praktisch en concreet: je wilt iets eten, je werk afmaken, een spannende afspraak halen, lekker gaan sporten. Vaak zijn deze concrete doelen onderdeel van iets groters: je wilt gezond blijven, een goed salaris, een leuke partner, een gouden medaille.

Of je verlangt naar een bepaalde ervaring: rust, ontspanning, samenzijn, plezier, erbij horen, van betekenis zijn, zingeving, liefde. Klein of groots, je verlangen brengt je in beweging.

Het verlangen is dus de ideale partner om mee samen te werken: het is je brandstof èn je gids! Als het een gezond verlangen is, draagt het bij aan de verwezenlijking van wie jij werkelijk bent. Dan voel je je vervuld, blij, verbonden en vitaal. Je voelt dan gewoon dat ‘het klopt’.

Maak de weg vrij voor je verlangen, onderzoek met mildheid wat jou daarbij in de weg staat en laat dat los of transformeer dat. Stap voor stap, steen voor steen. Zo kan je hartepad zich gaandeweg ontvouwen.

naar vorige pagina

Copyright 2024 - Carla Trappenburg, hartepad