klachtenreglement

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Als u klachten heeft over de hulpverlening en dienstverlening dan is het wenselijk om dit eerst met mij te bespreken. Komt u er met mij niet uit of is een gesprek met mij voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging NVPA.

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.  

Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Mijn gegevens zijn:
Lid van beroepsvereniging NVPA, lidnr. 100787
Registertherapeut BCZ®, RBCZ licentienr. 204472R
Registratie geschillencommissie SCAG, nr. 10652

Download hier:
het klachtenreglement van de NVPA
de cliëntenfolder - U heeft een klacht. Wat nu?

Copyright 2024 - Carla Trappenburg, hartepad