klachtenreglement

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Mijn gegevens zijn:
Lid van beroepsvereniging NVPA, lidnr. 100787
Registertherapeut BCZ®, RBCZ licentienr. 204472R
Registratie geschillencommissie SCAG, nr. 10652

Download hier:
het klachtenreglement van de NVPA
de cliëntenfolder - U heeft een klacht. Wat nu?

Copyright 2023 - Carla Trappenburg, hartepad